Boogschieter

De sussende serenade

 

Van zwermen zwaluwen

langs uitgedoofde sterren,

de witte parels in het water

 

Een trappelende furie

 

Van kuddes met

rillingen over elkaar,

de raakvlakken bijster,

uiteen in extremen

 

Middenin deze manieën

orchestreren orgels

een beklijvend muziekstuk

 

Voor verlangens vervlochten,

teder tentoongesteld

en nog steeds incompleet,

als een zilveren pijl zoekend,

als een snede in doordrongen donker

 

Het decor

bevallig doorbrekend

 

Hoopvol

onder het willekeurige lot

____________________________

2018

go-up