Carpe diem

Op tijd en stond naar ademruimte,

van mooie paleizen in turkoois,

van aanmerende golven tot schuimend bad,

van vingers, dronken in elkaars beminnen

 

Zelden in een leven dat voorbij raast,

verstrikt, verkrampt, bedolven

als rokend puin

onder de handelingen die nog moeten komen,

is er plaats voor de luisteraar

van het leven in ieder moment

 

Want te midden van deze ruïnes,

waarin het heden verdoken

als een schaduw

over onvervulde verlangens hangt,

ontwaakt een lichaam in haast en blinde slaafsheid:

verscheurd vol angstzweet,

bevend in koude dreiging,

boven messcherpe rotsen

onwetend,

onwillig,

oneigen

____________________________

2017

go-up