Eigenheid?

Identiteit is fictie

aangezien perspectief een fantasieproduct is,

een oppervlakkige opvulling die van hier naar daar springt

onder de vluchtigheid van indrukken en ervaringen,

die zich telkens in gevoelens, gedachten en verlangens

vertalen naar een beeld dat ons eigen lijkt,

maar omdat wij dit beeld zelf

in een voortdurende herpositionering

tegenover de wereld denken en voelen

wordt zij automatisch onvast tot

de schijnvertoning gemaakt die wij geloven maar

waarachter diepere natuurlijke mechanismen verscholen gaan

die voor ons onoverkomelijk onzichtbaar blijven,

als fundering vervreemd in de afwezigheid van een overzicht

omdat wij altijd te dichtbij staan

 

Wat wij menen te zien en zijn, is bijgevolg bedrieglijk,

slechts een fabricatie in onze hoofden die onvolledig

en versnipperd blijft, omdat het in deze maskerade

als één uit vele mogelijkheden geënsceneerd wordt,

een ‘in scene zetten’, dat in de overprikkeling van deze tijd

nog ijler en kortstondiger wordt door

de veralgemeende verzadiging die zich opdringt

in nooit slapende grootsteden,

met het vervlakkende consumeren van de overproductie,

de leegmakende verdinglijking van het materialisme,

de instrumentele maakbaarheid van de massamedia

____________________________

2019

go-up