ES

Als in een plezierige droom

schenkt haar zoete verschijning

mij de toegang tot onverbeelde mogelijkheden

die tussen ons in spelen,

uitdagend in de uitnodiging is zij het

die mijn zorgvuldig opgetrokken weerstand

naar een ver verleden doet smelten,

richting een onvoorwaardelijke overgave

 

Haar aanwezigheid voert mij

voorbij de opwelling van een onbedwingbare drang

en laat mij meermaals struikelen

in een veelheid aan gelukzalige gevoelens

die ik niet wil of kan ontwarren omdat ik in haar nabijheid,

hetzij door de prachtige wendingen in haar ogen

en de fijne gevoeligheid van haar vormen,

hetzij door de scherpte van haar tedere geest,

mijn controle verlies en word overmand door het besef

dat ik machteloos sta onder haar betovering

 

Haar beeltenis verstomt mij, tot ongeloof,

in de omvang van alle weelde waarmee zij

in ieder onbewaakt moment opgeroepen wordt,

even zacht als zijden wolken,

even warm als het temperament van een zuiderse avondzee,

even inspirerend als een muze in de hemelgewelven van mijn ziel,

met een hevigheid die zelfs na het verstrijken van de uren

in de dans der dagen niet mindert maar juist in kwaliteit groeit,

mij verblindend, mij verslindend

 

Zij laat mij niet los, al zou ik willen

 

Want ik vrees nu

dat ik smachtend naar haar,

in de terugkerende herinnering

waarbij ik haar naar eigen lusten vormgeef,

haar nog minder zie zoals zij is

 

Is het,

in de onmin tussen realiteit en fantasie,

slechts een verzinsel dat ik liefheb?

____________________________

2018

go-up