Faalfuif

Vol zomers zelfbeklag

vlucht ik als een idioot

weg van wat ik wil

 

Doorheen de hoeken,

op naar

mijn toren

 

Vlucht,

vergrendel,

veilige vaarder,

tussen verstarde deuntjes

in de stratosfeer

verloren

 

Als koning

van de kersen

op een ingestorte taart

 

Is het smullen

____________________________

2019

go-up