Gekte

Het obsessief nastreven

van succes en geluk

in de accumulatie van materiële waarde,

het rusteloos verlangen naar gefabriceerde emoties

en gedachten die in dode objecten gespiegeld worden

 

Tot op zeker hoogte

is het voedsel van de vergelijkingscultuur voornaam,

al betekent zij snel een verarming,

door marketing als verkoopstrategieën uitgehold,

wanneer ‘willen’ en ‘noodzaak’ zich van elkaar scheiden

 

Dan presenteert het materiële

zich evenwel als een grandioos landgoed

terwijl zij wezenlijk een bouwvallig huis is,

een leeg omhulsel dat niet verder reikt dan het stoffelijke,

dan haar geforceerde functie, als maatstaf voor status,

als ontoereikend substituut voor het gevoel

 

Want het verwerven van het materiële

blijft ondanks de prijs een goedkope attractie

die ons een kortstondige euforie geeft,

zich in een oppervlakkige bevestiging van het ego

eenduidig naar buiten richt

en de innerlijke rijkdom verborgen houdt

terwijl deze vele malen groter is, dieper genuanceerd

en levendiger dan eender welk object

 

De innerlijke behoefte zal zich bijgevolg

niet laten verzoenen via de externe vervanging,

omdat zij elkaar niet raken

en in verschillende talen spreken

 

Er blijft de onvoldoening, de disconnectie,

de kunstmatige hunkering naar meer,

wat de bedoeling is

____________________________

2018

go-up