Grote voet 

De reusachtige voet

boven onze hoofden,

materieloos zwevend

maar onmeetbaar zwaar,

in een voortdurende dreiging

ons te vertrappelen

 

Zij symboliseert

de blijvende vertwijfeling

die wij in vluchtpogingen verstoppen

 

Zij zaait

met haar schaduw

een grondslag

van ‘het mens zijn’

 

Zij houdt tegen,

 

Zij laat de mooiste zaken ontstaan

____________________________

2018

go-up