Het afscheid

Dwalende torens

tijdens de gang van zaken

 

Een bestorming der lichtjaren

door andermans ogen

 

Dichten de luifels zich

tot verwelkte bloemen,

de Aarde bestrijkend,

de weelderige tuinen van Gaia

 

Dijen de gaanderijen uit,

vol tragische figuren rug tegen rug,

slagzij

 

Van echo’s vervuld gejammer,

versteend in afbrokkeling

 

De zondvloed,

voorbij oevers

een eindeloos omhelzen

 

Omnia mutantur,

nihil interit

____________________________

2017

go-up