Kerkhof van een hemelse tijd

In wezen is de creatie een zelfdestructieve daad,

waarin de wens om vernieling tot opbouw leidt

en het zoeken, naar wat ontbreekt, steeds haar doel mist

maar desondanks de hoop behoudt

 

Want voor de maker is er

dankzij de meditatie van het proces

een tijdelijke roes, een opgaan in de geborgen stilte

waarin ontdekkingen ongebonden ontroeren

en de gedachten zich aan bestaande kaders ontrekken

 

En na de ontnuchtering blijft er de troost,

dat iedere realisatie zich, ondanks het afscheid,

zal blijven ontwikkelen zolang zij bestaat,

met het verstrijken van de tijd en door publiek dat haar beleeft

 

Al blijft, opgejaagd in het onbegrijpen,

een terugkeer naar de eenzame confrontatie onoverkomelijk,

verslingerd zoals zij is, aan de maker van het eigen universum,

als de verslavende aantrekking van een verboden jeugdliefde

 

(Deze fragiele verstandhouding kan echter onder belegering

van externe factoren, die enkel het eindproduct

ten koste van het proces waarderen,

ernstige barsten vertonen en zelfs breken)

____________________________

2018

go-up