Overgave

De wijn tussen het dwalen van elegante ellebogen,

de jonkvrouwen op het schip dat plezierig kapseist,

in grote vertrekken scanderen kille tegels

de lijnen van het gebarenspel

en vanop menig balkon weerklinken

bevallige lofzangen van de minstreel

aan zijn muze

 

Begeesterd door een zweem

van parfums en krullende tenen

strelen de muren van de burcht

een in klimop verzwolgen

paradijs, overgeleverd

aan de onzin van het moment

____________________________

2017

 

go-up