Patiënt zero

Wolkbreuk,
nulpunt

De contactloze ogen,
een stem
tot niemand gericht

Terugkaatsend

Waakt de doffe schijn
over dit levend portret,
roemloos,
gevallen

In het afwezige
ben jij nog

Maar hier
niet meer

____________________________
2020

go-up