Registraties

Zal de mens door

technologische veranderingen

in een tijd belanden waarin

het registreren van de ervaring

belangrijker wordt dan haar belevenis?

 

Want in hoeverre missen wij

nu al de essentie van het unieke, het oprechte,

en verruilen wij het genieten van het moment

voor de vastlegging ervan in maakbare vervalsingen,

waarbij een waardevolle herinnering

als vergelijkingsmateriaal dient,

in het grootse theater als een uithangbord

naar perfectie geconstrueerd?

 

Wordt zo het langdurige in

kortstondige sferen gedwongen,

en de diepgang naar vervlakking geduwd?

 

Groeit zo, ondanks een schijnbare verkleining,

de afstand tussen mensen?

____________________________

2018

go-up