Reproductie

Ondoordringbare mist

 

In voortdurende uitbreiding

slaagt zij op, vergeet zij niet,

hapt haar gulzige adem naar meer,

herkauwt het

de beschikbare gegevens

tot eigendom dat zij kan

 

Gebruiken

 

Voor de opdeling

in totale categorieën en patronen

 

Voor verkoopbare artikels,

verpakt als een beschikbaar symbool

van normen en waarden

 

Voor de verstilling

 

Want via fabricatie wenst de mist

één grote reproductie van haar wil te maken,

en in deze omzetting schuilt de onderdrukking

 

Als machtsmiddel,

dat slechts door de hoogste bieders

gestuurd kan worden

____________________________

2018

go-up