Schijnpoorten

Huilende winden,

ontheemde klanken,

in vergane velden

het smeulend overblijfsel

 

Neerdalende vleugels

brachten boodschappers

met twee gezichten

 

Eén van vreugde en opluchting,

van blozende wangen bij de wijn

 

De ander,

in het houten paard verscholen,

kwam met de nacht

 

Als sissend slangennest kronkelend,

als een kat met lichtgevende kralen

haar prooi meedogenloos verslindend

____________________________

2017

go-up