Sierstuk

Mooie leegte

 

De mens

al te vaak tot sierstuk

 

Over uitgedoste promenades,

waar hij zichzelf onder persoonlijke triomfbogen

aanschouwt als concurrent van de ander

zonder de overeenkomst te zien,

waar zijn ingesteldheid tot acceptatie gekleed wordt

door snel genot en vooropgestelde melodieën,

die mede dankzij hem, weliswaar vaak ongewenst,

dienen als vrijgeleide voor onrecht

 

Verheven stelt zich hij op, de mens,

bevoorrecht door zijn intelligentie

maar als dier beestachtig boven het dierenrijk,

een belichaming van hypocrisie

waarin hij slechts zelden zichzelf overstijgt

 

Desondanks zijn er

die ver genoeg kijken,

hoog over de versterkte muren heen,

diep in de talrijke nuanceringen van het zijn,

voorbij de illusie van het eigen sierstuk

als zieners met een kracht

om het bestaande open te breken

 

In hun gevoeligheid verdiepend

en te goeder trouw kunnen zij voorop gaan,

naar hechtere verbindingen,

naar wegen van verandering

die daartoe leiden

____________________________

2017

go-up