‘Social’ media

Uitgeholde zelfbeelden die elkaar verdringen

voor een ‘virtuele perfectie’ die saai maakt

 

De massale fabricatie van onrealistische idealen

en vooropgestelde standaardmodellen

 

Een opeenstapeling van momentopnames zonder tussenruimte,

van belichaamde cliché’s die bewonderd moeten worden

 

De angst om iets te missen

begeleidt deze wervelwind,

naar een verslaving via snelle bevrediging

en de nood aan onmiddelijke bevestiging

 

Het schept een klimaat

van onverdiende onzekerheid en ongezonde vergelijkingen,

waarbinnen gebruikers maar al te vaak doen alsof

om aanvaard te worden

 

Doorgedreven is de vertekening,

het maakt zoveel kapot

____________________________

2017

go-up