Speciale militaire operatie

Onverschillig is de verwoesting

waar eens bossen waren

waar eens huizen waren

waar eens mensen waren

 

Voor een versleten fantasie

van vergane keizerrijken,

voor een vertekende versie

van de geschiedenis

dreigt een land dat zich

tegen de ‘bevrijding’ verzet

compleet ‘opgekuist’ te worden

in de apathische machtshonger

en het onverwerkte trauma,

in de leugens van een angstige,

corrupte, oude man,

denkende dat hij en zijn clubje

onaantastbaar zijn

 

Maar zijn gewelddadig plan

dat geen tegenstand duldt

zal nooit slagen:

 

Want het overduidelijke onrecht

en het vreselijke leed verenigt

tot een vastberadenheid die niet te overwinnen valt

 

En de man die eens hoopte serieus genomen te worden,

wordt op het slagveld belachelijk gemaakt,

ontpopt zich tot een eenzame, egoïstische paria

die zijn zielige personencultus boven

het welzijn van de eigen bevolking stelt,

die zijn tegenstanders ontmenselijkt

terwijl hij zich als een monster

in luxueuze bunkers verbergt,

en zo eigenhandig de wereld

een crisis induwt

 

Laat het duidelijk zijn:

de dictator die wilde overwinnen,

heeft zijn eigen einde ingeluid

______________

2022

go-up