Verminkt

Incognito

en mank in herkenning

slopen de figuren zichzelf

tot mysterie

 

Struikelend

als vele gezichten in een labyrint

vol verdwalende dialogen,

de zweem van hallucinaties

 

Zo roeren

verzwakte handen

doorheen een ellendige brei

de psychose in wasdom

____________________________

2016

go-up