Vervangbaren

Het digitale tijdperk,

een maalmolen van de voortdurende heruitvinding,

waarin de persoonlijke werkelijkheid als simulacrum

over meerdere simulaties verdeeld wordt,

en haar reconstructies

voor angst en vertwijfeling zorgen

 

Hier wordt onduidelijk wat nog tastbaar is,

in de intense drukte van een snelle wereld,

haast overal bereikbaar, deelbaar, door het virtuele verbonden,

waarin de globalisering dwingend gelijkmaakt,

onnatuurlijke verwachtingen langs alle kanten veroordelen,

en onder de overdaad aan invloeden en mogelijkheden

geen grenzen meer mogelijk lijken

 

Bijgevolg wordt alles vluchtig en alsmaar vervangen

tot het geheel slechts geforceerde schijn voorstelt,

en groeit in deze verandering de ontmenselijking

omdat de afstand tot de aanraking op verschillende vlakken

vergroot wordt, als kleur gaat voeling verloren

in de vergrijsde abstractie, waarin tijd en slaap

luxe-artikelen worden:

 

Intimiteit wordt door schermen een zeldzaamheid,

omdat zij overal in de virtuele ruimte goedkoop beschikbaar wordt,

als vertekening, als zelfzuchtig genotsmiddel zonder de fysieke essentie

die in de intentie van wederzijdse geborgenheid besloten ligt

 

Empathie lijkt door economische waarden overheerst,

dankzij ideologieën van megalomane bedrijven

die over domeinen heen wetteloos regeren en

voor de onstilbare honger naar groei

op moderne varianten van uitbuiting en slavernij leunen,

waarin het bestaansrecht van de arbeider enkel ligt

in de producten die zij maken, omdat zij evenwaardig zijn,

waarin door de verregaande opdeling van taken en het verschuiven van

arbeid naar mentale informatiesferen de versplintering van het zelf ingezet wordt,

waarin collega’s tot concurrenten uitgespeeld worden

en voor solidariteit een uitholling dreigt,

waarin diversiteit als uithangbord slechts verhuld wat

in cultuur of natuur door winst vervuild wordt en tanende is

 

Voor enige autonomie lijkt de houvast verdwenen,

want iedere eigenheid is een vooringestelde illusie

die nauwlettend gestuurd wordt,

onder het populaire consumeren via media tot

een vorm van gemeenschappelijk bijgeloof,

waarin ieder detail functionele data wordt en

technologie de democratie ondermijnt

 

Zodoende neemt de zoektocht naar enige identiteit

soms gevaarlijke tendensen aan,

van parallelle werelden vol exclusieve clubs

die onbegrip via agressief zelfbehoud uitdragen,

waarin intolerantie heerst voor wie niet thuishoort

en feiten verdraait worden tot wapens

 

De mogelijkheid tot weerwoord blijkt onder doorgedreven regels

en gesloten machtsstructuren gereduceerd,

in haar universele waardigheid door een elite verstikt,

nu draait iedereen mee, als onderdeel

in de gehaaide industriemachine, of wordt achtergelaten en verzwegen,

want zij, die onder de onaflatende druk toch ziek worden,

zijn zoals een anomalie in de hologram van de perfectie

en worden door het maatschappelijk apparaat wantrouwig bekeken,

al kunnen zij menig symptoom meteen met pillen bestrijden,

die echter niet de oorzaak verhelpen, maar ‘het probleem’ juist verplaatsen

(aangezien de oorzaak in het apparaat verankerd ligt)

 

Nu is het de vraag of er iets van betekenis opgebouwd kan worden,

in dit warrig weefgetouw van realiteiten, die net door hun inwisselbare karakter

onverschillig door elkaar heen lopen, haast naar het gevoelloze neigen

 

Wat blijft er over,

in de chaotische staat waar geen vaste ondergrond is,

als het allemaal vervangbaar blijkt?

 

De onleesbare fragmentatie, de versleuteling van het intieme

in het vluchtige dat nooit persoonlijk kan worden,

dient hersteld te worden naar een eenheid die niet opgedrongen wordt,

een systeem dat opereert in functie van een balans door binding,

een orde die instaat voor langdurige harmonie en niet voor de veldslag,

vertrekt vanuit vriendschap, sympathie en de vrije verbeeldingskracht

en niet vanuit een verheerlijking van de economische hebzucht

die haar onderdanen uit elkaar drijft

____________________________

2018

go-up