Vraagstuk

Verleidt liefde tot dwazen

of tilt zij ons hoger,

naar wat eens onbereikbaar bleef?

 

Gaat zij verder

dan een chemische verslaving,

de drang van een irrationele hartstocht

die de ziel in windstilte overvalt?

 

Schenkt liefde

in al haar varianten meer

dan hetgeen zij berooft?

 

Voert zij dichter

naar eenheid

of net éénrichtingsverkeer?

 

Omvat zij

waarheid of versplintering?

 

De aantrekkingskracht

van haar onbegrijpbare bewegingen

 

De mysterieuze betovering

in haar verstrengeld vraagstuk

____________________________

2017

go-up