Wanverhouding

Vaders van de maatschappij,

dominant, als hoger dan hun evenbeeld aanzien,

onder de vieze vleugels van achterhaalde ideeën en bijgeloof

omarmd tot een symbool van verering,

een uitvlucht voor discriminatie

diepgeworteld door de eeuwen heen,

nog tot vandaag het rechtvaardige kleinerend

 

Een onderdrukking

die de schittering doet roesten

 

Man en vrouw

 

Twee gelijken,

in ongelijke positie

____________________________

2018

go-up