Ziek

Hervorm de systemen

die economische en sociale ongelijkheid in de hand werken,

waar een individu als loonslaaf gestroomlijnd wordt,

waar eigenlijke macht bij de elite geconcentreerd ligt,

waar politiek en wetgeving er één van de grote bedrijven blijkt,

waar grenzen waarde en recht bepalen, tot achterdocht leiden,

waar vrije keuze een luxe is en kritisch denken bestraft wordt,

waar de meerderheid meestal geen betekenis mag spelen,

waar de natuur en haar levende wezens

ontsierd, ontzield, ongehoord blijven

in een competitie van invloed en cijfertjes

 

Op hun troon zonder verantwoording,

machtsbeluste en financiële veroveraars,

voor het eigen gewin

afstompend,

buitensluitend,

verwoestend

 

Het maakt de wereld ziek,

hervorm de systemen

voor meer gelijkheid

 

Voor vrijheid

 

Voor individuele zelfexpressie

 

Voor universele empathie

____________________________

2019

go-up