Zonder overschildering

Een figuur in vensters vol rook,

uitzinnig tot de dichte walmen

waarin hij oplost en met vluchtig voorkomen

van wereld tot wereld stottert

 

Als een onberekenbaar kind

is hij ongrijpbaar in

zijn hunkering naar het onbekende

 

Stuurt de roeping

hem verder naar hevige turbulentie

en zijn huis naar een oorlogvoerend complex,

breekbaar en instabiel

 

Een ontginning van de geest

tot de hoekstenen

volledig weggeblazen zijn

 

Tenslotte wervelt de gedaante

enkel nog panisch

rond een constante voltrekking

van de hysterie

 

Want doorheen de waas vol informatie

en de opgelopen averij

ziet hij uiteindelijk steeds zichzelf

zonder overschildering,

een schrikbeeld dat hij

niet weet te ontvluchten

____________________________

2017

go-up