Zuilen

I.

Aanschouw

het vredevolle

 

Haar dansende, leeglopende tonen,

zo verslaafd aan een voortdurend herleven,

maar door de naderende stilte

uiteindelijk onhoudbaar

 

Want zoals

in zandkastelen

soms soldaten dwalen,

en ook het zachtste hout

haar scherpe splinters heeft,

huist in de doorgedreven sereniteit

van haar verblijf

een akelige berusting:

 

Van de eerlijke onschuld,

waarin de confrontatie met het zelf

te pijnlijk wordt,

en waaruit men verlangt te ontsnappen

______________________________________

II.

Maar door deze ontbering

in uiterlijke conflicten te verplaatsen,

zal men als tegenreactie

weer naar het vredevolle hunkeren,

als nachtvlinders naar het licht

terugkerend,

wederom blind voor de onmogelijkheid,

wederom moedig en onverschrokken

_______________________________________

III.

Het is niet anders

 

Vingers wijzen namelijk

steeds naar ergens

____________________________

2019

go-up